Enviament de mesures fotomètriques CCD al AAVSO

 

- Donar-se d'alta

    Entrem en la Web del AAVSO http://www.aavso.org/ i cliquem User Login . Se'ns obre una finestra on clicarem en Create New Account. Se us demanarà un nom d'usuari i un correu electrònic, on ens enviessin una contrasenya de validació. Després validarem i emplenarem un formulari de preguntes. Al final del procés obtindrem un codi distintiu d'observador.

 

-Nomenclatura de l'objecte a observar    

   

       Hem de conèixer la nomenclatura dels objectes a observar que usa el AAVSO , perquè ens ajudarà a trobar les cartes de calibratge necessàries per a la fonometria així com diversa informació relacionada amb aquest.

Per a buscar com és el nom en format AAVSO d'un objecte, el millor és fer una cerca en VSX http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=search.top

En name escriurem el nom comú, com per exemple SN 2011 AX o Nova Del 2013 i clicarem en Search.

Si posem Nova Del 2013 obtenim el següent:

Name
   V0339 Del  
AAVSO UID
000-BLC-933 (17781 observations)  
Const. Delphinus
J2000.0
20 23 30.68 +20 46 03.8  (305.87783 +20.76772) Search nearby
B1950.0 20 21 17.47 +20 36 20.4
Galactic coord. 62.199 -9.423
Other names

(Internal only)
 
CMC14 J202330.6+204603 GSC2.3 N2PR055540 N Del 2013
Nova Del 2013 PNV J20233073+2046041 USNO-A2.0 1050-17497951
USNO-B1.0 1107-0509795    

(Not logged in)  Add name

Var. type
NA
Spec. type --
Mag. range
4.3 - 16.9 V
Discoverer Koichi Itagaki
Epoch
16 Aug 2013 (HJD 2456520.95)
Outburst 2013
Period --
Rise/eclipse dur. --

Ens quedarem amb el nom oficial V0339 Del , encara que tambe haurem de recordar 000-BLC-933 perquè és el nom que usarem per a localitzar la carta fotomètrica i que inclourem en l'informe fotomètric.


- Carta fotomètrica

   Una vegada conegut el nom d'objecte a observar passarem a buscar una carta estel·lar que tingui tabulada les estrelles de calibrat. Per a això cliquem directament en http://www.aavso.org/vsp (ho trobarem en http://www.aavso.org/ pestanya Observing -Variable Star Traçador (VSP)

Ens apareix una pantalla com aquesta.

    Com en l'exemple posem el nom de l'estrella, seleccionem alguna de les cartes (hi ha diverses cartes des de la A a la G ordenades de menor a major camp. Per a la meva configuració CCD les cartes òptimes solen ser les F i G per tenir un menor camp i una major ampliació, mes semblant a les meves imatges CCD. Triarem aquella carta que millor s'adapti al nostre camp CCD. Finalment clicarem en PLOT CHART

Com veiem en aquest exemple hi ha poques estrelles que triar. Una marcada com 80 i una altra com 98 (aquests números són la MAG sense punt en la banda V ) Trio l'estrella mes brillant per estar mes pròxima a l'estrella d'interès , i per ser mes brillant, la qual cosa redundarà en una millor fotometria.

Per a conèixer amb exactitud les magnituds de les estavella clicarem en Photometry Table for this Chart ( enllaç just damunt de la imatge ), amb el que ens apareix la següent taula.

  D'aquesta carta ens quedarem amb les següent dades. Com triem l'estrella 80 com a estrella de calibrat, ens anotarem el seu nom 000-BLC-955 per a incloure'l en l'informe fotomètric, així com les magnituds 8.320 B o 8.004 V segons el filtre fotomètric o la banda que utilitzem. També anotarem el número de la Carta 12645KWS per a incloure'l en l'informe.

Com veiem no disposem en aquest cas de les magnituds en les bandes R ni en I , però e altres casos si disposarem d'elles. De totes maneres aquestes magnituds pot ser que les trobem en el Catàleg APASS de la AAVSO , (explicarem despres com usar-lo).


-Realizació de la fotometría amb Fotodif


Obrim fotodif i triem les imatges que continguin la variable , nova o supernova a mesurar . Per a això fem clic en Llista d'imatges, seleccionem les imatges i posteriorment fem clic en el menú Selección de estrelles.

Per a aquest exemple hem triat 10 imatges realitzades amb filtre fotomètric V.

Per descomptat hem de fer imatges amb el temps d'exposició adequat ,per a tenir una bona relació senyal soroll però evitant que les estrelles d'interès, estiguin saturades. És imprescindible conèixer el rang lineal de la nostra cambra i en què nivell de comptes o ADUS, aquesta perd la seva resposta lineal.

En clicar en Selección de estrelles. se'ns obre un menú on ens apareixerà la primera de les imatges seleccionades.

Cliquem damunt de l'estrella variable, nova, o supernova a mesurar .

Podem procedir de dues maneres

1º Procedimient manual:


Cliquem directament sobre l'estrella i ajustem manualment els box fotometricos en la casella Configuració / Fotometria.


2º Procedimient automátic (molt útil per supernovas):

Cliquem a Calculo radio fotometrico SNs Amb aquest mètode l'ajust del radi dels box fotomètrics és automàtic.

Per a usar aquest mètode, cliquem primer sobre l'estrella d'interès (variable, nova o supernova) després cliquem en el botó Calculo radio fotometrico SNs.

En el desplegable Calculo radio fotometrico SNs. que ens apareix, deixem marcat el cuadradito Aplicar a la serie actual de imágenes perquè els ajustos es realitzin a totes les imatges de la sèrie , després cliquem acceptar

En aquest apartat seleccionem l'estrella variable posant-li el seu nom amb la nomenclatura del AAVSO 000-BLC-933 i marcant l'estrella de calibrat amb el seu MAG 8.004 V. Cliquem Acceptar i posteriorment en el menú principal cliquem Procés.Nota Posicions guardades

Si tenim guardades les posicions d'una nit anterior podrem recuperar-les clicant a recuperar posicions, però si volem que es triï el box pel procediment automatico , abans haurem d'haver clicat sobre l'estrella de interes i després sobre el menú Cálculo radio fotométrico SNs de qual sortirem amb cancel·lar.


 

 

 

 

 Si volem podem marcar també una estrella de control o KNAME, per a això triarem alguna de la carta de fotometria del AAVSO i en fotodif la marcarem com a variable introduint a més el seu nom en el format del AAVSO

Acabat el procés cliquem en la pestanya Gràfics per a veure el resultat apareixent-nos una gràfica semblant a aquesta.

    

Com veiem ens apareixen una sèrie de punts (tants com imatges ) però no ens apareix la fotometria absoluta, només l'apreciació relativa. Perquè ens aparegui la fotometria absoluta clicarem en Configuració i seleccionem Fotometria absoluta. (també hem de tenir seleccionat el botó de data juliana heliocèntrica.Amb el que la gràfica ja mostrarà els valors absoluts de magnitud

 Tan sols ens queda confeccionar l'informe, per a això cliquem en la pestanya informe.


però per a enviar-ho a la AAVSO hem de clicar en Informe AAVSO per a emplenar un formulari extra.

OBSCODE: Introduirem el nostre codi d'observador AAVSO (NRNA) en aquest exemple.

STARID: Introduïm el nom de la variable a mesurar, (Es posa automàticament si l'hem introduït prèviament 000-BLC-933 )

CNAME: Introduïm el nom de l'estrella de calibrat 000-BLC-955. Ho obtenim de la carta estel·lar.

KNAME: Podem posar el nom de l'estrella de control, si la usem, però no és una cosa obligatòria. (aquesta estrella haurem d'haver-la marcat com a segona variable en Fotodif, i activar-la en gràfics, perquè aparegui en l'informe.)

FILTER: seleccionem el filtre amb què hem realitzat les imatges (filtre V en aquest cas)

GROUP: Podem posar el nom d'un grup si hem efectuat les mesures formant part d'un grup (es pot deixar en blanc)

CHART: Col·loquem el nom de la carta estel·lar que hem usat.

Una vegada emplenat el formulari cliquem a Acceptar.


I guardem el nostre informe en el disc dur clicant Guardar com .

L'informe deu ser semblant a aquest. (qualsevol error podrem editar-lo a mà perquè es tracta de text pla)


#TYPE=Extended
#OBSCODE=NRNA
#SOFTWARE=FotoDif 3.89
#DELIM=comma
#DATE=HJD
#OBSTYPE=CCD
#NAME,DATE,MAG,MERR,FILT,TRANS,MTYPE,CNAME,CMAG,KNAME,KMAG,AMASS,GROUP,CHART,NOTES
000-BLC-933,2456538.31378,7.094,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.188,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31392,7.094,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.188,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31405,7.105,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.187,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31417,7.092,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.187,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31430,7.089,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.187,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31444,7.103,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.186,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31457,7.081,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.186,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31469,7.095,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.185,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31482,7.094,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.185,na,12645KWS,na
000-BLC-933,2456538.31500,7.084,0.007,V,NO,STD,000-BLC-955,8.004,na,na,1.184,na,12645KWS,na
 


- Enviament de mesures

Per a enviar la mesures anem a l'enllaç http://www.aavso.org/webobs/file (hem d'estar logueados)


Simplement seleccionem en el nostre disc dur el fitxer a pujar i cliquem en upload file, ens apareixerà una nova pantalla on vigilarem que tot sigui correcte.

    Si tot és correcte ho validem clicant en Submit Observations.


- Generació de corbes per a veure les nostres dades.

   Per a generar corbes fotomètriques a partir de les dades reportades al AAVSO cliquem en el següent enllaç: http://www.aavso.org/data/lcg

 

   On introduïm el nom de la variable els dies de corba que volem visualitzar i o fins que DIA volem que es mostrin les dades , Si posem el nostre codi d'observador NRNA ens apareixeran marcades les nostres observacions. També marquem perquè filtre volem visualitzar la corba , en aquest cas hem seleccionat les mesures amb filtre V .

Cliquem en Plot Data i ens apareixerà una gràfica com la següent amb les nostres mesures marcades amb una creu.

Clicant en Search observations for ......... podrem veure les nostres mesures, i fins i tot editar-les o esborrar-les en cas d'haver comès algun error.