Af(Rho)

Significad físic.

El parámetre Af(Rho), ampliament utilizat en fotometría cometaria, fou introduit  el 1984 per Michael A'Hearn amb el objebtiu de descriure la brillantor de la coma del cometes. Es defineix com el producte del albedo de las partícules, per un "factor de ompliment" i per la superficie de la abertura fotométrique utilitzada proyectada a la distancia del cometa. El factor de ompliment, sería el cocient entre la secció de las partículas de pols i la superficie proyectada de la apertura. 

 

El valor Af(rho) defineix la altura (mesurada en centímentres) de un cilindre de base equivalent a la proyecció de la apertura fotométrique, completament plena de particules de pols.

El estandar que usamos utiliza una apertura de radio 10.000 Km centrada sobre el cometa.
 

 

Explicació Format

Cometa : Simplement el nom del cometa al que  fa referenci la medició

UTC : Data i hora de la imatge

DELTA : Distancia del cometa a la Terra en UA

r : Distancia del cometa al Sol

AP " : Apertura fotométrica en segons d`arc per cubrir un radi de 10.000Km, a la distancia del cometa.

MAG : Magnitud CCD  para una apertura de 10.000Km de radi.

RSR : Relació senyal soroll

AfRho : Valor AfRho , expresat en Cm

+/- : error de la mesura

LOG : Logaritme del valor AfRho

Obs : Codig del observatori que fa les medicions.
 

EXEMPLE

                                                                     AFRHO         LOG
COMETA        UTC                   DELTA    r     AP "   MAG   RSR    CM      ±  AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2011 L4     09/04/2013 03:15:39    1.34   0.86  20.53  07.16    9  17487  1863  4.243  213
C/2012 S1     01/05/2013 20:31:33    4.33   3.89   6.38  16.02   13   1064    84  3.027  213
C/2011 J2     02/05/2013 20:20:57    4.08   4.06   6.77  15.67   15   1427    94  3.154  213

Classificació de cometes
Defineixo un cometa com de classe x quan el logaritme del seu valor Afrho ha superat aquest valor però no x+1, per exemple, cometes de classe 4 (aquells que han arribat o superat un logaritme de Afrho de 4 però sense arribar a 5 .

Cometes de classe 6
L'esclat d'activitat del cometa 17P el va portar de sobte de classe 2, a fregar la classe 6 . L'esclat d'aquest cometa va ser el major esclat cometari registrat en la història.

Cometes de classe 5
Alguns esclats del 29P ho eleven a classe 5 fins i tot algun a 5,5 , la classe habitual en la qual es mou aquest cometa ronda la classe 3


Cometes de classe 4
C/2001 K5 LINEAR
C/2002 T7 LINEAR
C/2005 E2 Mc Naught
C/2005 L3
C/2006 S3 LONEOS
C/2006 W3 Christensen
C/2010 S1 LINEAR
C/2011 L4 Panstarrs
C/2012 F6 Lemmon

    
Cometes de classe 3.5
C/2001 HT50
C/2001 Q4 NEAT
C/2003 WT42 LINEAR
C/2003 K4 LINEAR
C/2004 Q2 Machholz
C/2006 OF2
C/2006 Q1
C/2007 Q3 Siding Spring
C/2007 N3  Lulin
C/2009 P1 Garradd
C/2010 G2 Hill
C/2011 F1 LINEAR
C/2012 K1 PANSTARRS

    
Cometes de classe 3
78P
116P
117P
C/2000 WM1 LINEAR
C/2001 RX14 LINEAR
C/2004 Q1 Tucker
C/2004 B1 LINEAR
C/2007 G1
C/2008 FK75
C/2008 P1
C/2009 K5
C/2011 UF305
C/2012 J1 Catalina
C/2012 S1 ISON
C/2013 R1Lovejoy

    

Cometes de classe 2
2P
4P
9P
17P
91P
103P
119P
144P
C/2013 A2
C/2013 N4

    
Cometes de classe 1
26P
84P
98P
102P