CCD Moravian G4-9000
Chip KAF-09000
Resoluci├│ 3056 x 3056 pixels
Tamany 12 x12 micras
Area 36.7mm x 36.7 mm
Capacitat 110.000 e-
Corrent de obscuritad 5 e- a 25┬║ /s/pixel
Cada 7 graus es duplica la corrent de obscuritat
Ganancia 1.5 e-/ADU 1x1 binning
Ganancia 1.7
e-/ADU 2x2 3x3 4x4 Binning
Soroll  de lectura 10 e- RMS
Descarrega 15.7 sProba de  linealitat binning 1x1