P/2005 T2 Christensen


 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---

      ASTROMETRIA

    PK05T020  C2005 11 01.91284 00 35 19.65 +15 32 23.6                      213
    PK05T020  C2005 11 01.91857 00 35 19.54 +15 32 21.5                      213
    PK05T020  C2005 11 01.92316 00 35 19.44 +15 32 18.8                      213
 

MPECS
MPEC 2005-V20 : COMET P/2005 T2 (CHRISTENSEN)