P/2005 L4 Christensen
 
 


 
 
 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2005 L4     18/06/2005 01:48:10   19.1   18.2   17.5   17.0   16.1   4.3  17.9  R  USNO-A2.0    213
P/2005 L4     02/08/2005 21:37:27   18.9   18.6   16.6   15.7   15.6   6.7  17.5  R  USNO-A2.0    213
 

ASTROMETRIA
    PK05L040  C2005 06 18.05757 20 10 04.56 -18 32 50.1          19.1 N      213
    PK05L040  C2005 06 18.05940 20 10 04.51 -18 32 49.2          19.1 N      213
    PK05L040  C2005 06 18.06123 20 10 04.46 -18 32 48.4          19.1 N      213
    PK05L040  C2005 08 02.89236 19 37 22.26 -12 40 32.7          18.9 N      213
    PK05L040  C2005 08 02.89435 19 37 22.19 -12 40 32.2          18.9 N      213
    PK05L040  C2005 08 02.89545 19 37 22.14 -12 40 31.6          18.9 N      213
    PK05L040  C2005 09 10.83979 19 29 03.37 -09 33 03.5                     213
    PK05L040  C2005 09 10.85212 19 29 03.60 -09 33 00.6                     213
    PK05L040  C2005 09 10.86438 19 29 03.82 -09 32 57.8                     213
 
 
 
 

MPECS
MPEC 2005-M30 : COMET P/2005 L4 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-P34 : COMET P/2005 L4 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-S05 : COMET P/2005 L4 (CHRISTENSEN)