Fotometría amb Astroart 


   La realització de fotometria de cometes i asteroides té un problema afegit respecte a la fotometria d'estels variables, per culpa del moviment d'aquests, ja que els estels de comparació són diferents, nit rere nit, és per això que requerim comparar aquests objectes amb un nombre important d'estels per minimitzar els errors, doncs fins i tot els catàlegs més extensos (USNO) contenen multitud d'errors.
El catàleg més utilitzat és l'Usno pel gran nombre d'estels que conté, el programa Astroart és capaç d'obrir aquest catàleg i agafar els valors fotomètrics d'aquest. Cal tenir en compte que en aquest catàleg podem obtenir les magnituds dels estels en les següents bandes fotometriques: V, R i B, encara que Astroart solament és capaç d'obrir-les en R.
Com a moltes càmeres CCD, entre elles les Sbig, són molt sensibles al roig, això no representa cap inconvenient.
Obtenció d'imatges:
Podem obtenir les imatges CCD amb el programari propi de la nostra càmera per posteriorment obrir-les amb l'Astroart, o capturar-les directament amb Astroart en el cas de tractar-se d'una càmera compatible amb aquest.
Obrim el programa Astroart, seleccionem la imatge amb el cometa i fem clic en el menú eines "Atlas estelar" i cliquem la icona amb forma de mà i introduïm les coordenades aproximades del centre del camp que estem observa'n.

 

Cliquem del menú veure "estels" i procedim a clicar una a una, els estels de la imatge que puguem identificar en el catàleg (han de ser estels Usno). Hem d'anar seleccionant estels amb el ratolí, que ens apareixeran numerades en la capseta "estavelles", posteriorment clicarem una a una els estels de la capseta "estavelles" i (en clicar cada estel apareixerà una marca sobre ella) llavors hem de clicar el mateix estel en el Atlas estelar amb el qual les coordenades i magnitud d'aquesta passessin automàticament a la capseta "estavelles". Manualment farem correspondre cadascuna dels estels preseleccionats en la imatge amb el seu corresponent en el Atlas estelar.
Al final cliquem també sobre el cometa o asteroide (en aquest exemple el número 1 de la capseta "Estrellas") i òbviament no ho fem correspondre amb cap estel.

Obrim el menú "Imatge" i seleccionem el submenú "fotometria" i fem clic a "calcular"

    En la taula d'estels ens fixem que apareix una columna amb els errors de magnitud *Err mag) calculats per a cada estel, hem de desseleccionar els estels amb els valors d'error més alts (per a això prou fer un clic en el signe + de la columna P)
i tornem al pas anterior.
Obrim el menú "Imatge" i seleccionem el submenú "fotometria" i fem clic a "calcular", podem repetir aquest pas les vegades que vulguem fins a aconseguir uns errors ben petits. Obtindrem un valor fotomètric per al cometa que no haurem d'utilitzar.
Per realitzar la fotometria del cometa amb la grandària de box adequat només falta el següent pas: obrim el menú Veure i fem clic en Zoom LOCAL.

    Sobre la finestra del zoom local fem clic amb el botó dret del ratolí i se'ns obre un menú en el qual seleccionarem l'opció cursor, Quadrat i ajustarem el *Cell *Size o *box per obtenir 10 x10 segons d'arc (en el meu cas *box de 5 x 5 píxels), posteriorment situarem el ratolí sobre la porció d'imatge que vulguem mesurar com a fons de cel (sense estels) i premerem la tecla B.
Ara ens situarem sobre el cometa i obtindrem la magnitud d'aquest en el requadre del zoom local. Aquesta magnitud serà la correcta.