Fotometria diferencial i corbes fotomètriques amb CCDSOFT 

1º Obtenir una col·lecció d'imatges de l'estel , si és possible 
2º Obrim en CCDSOFT el menu Research i cliquem en Analize Folders of images i seleccionem Pre-Analyze 
3º Cliquem sobre Folders i seleccionem el directori on tinguem les imatges 
4º Clic en Open i després Clic En Start .Aquest pas inserirà el centre de coordenades WCS en cada imatge, si es resisteix, podem analitzar la primera imatge amb Astrometrica i salvar els canvis en el fit) 
5º Obrir el menú Variable Star Light Curves o Generate Light Curves

6º *menu Generate Light Cuves 
OBJECT NAME Podem posar el nom de l'estel 
REFERENCE STAR C seleccionem un estel de referència per a la fotometria (cercle violeta) 
REFERENCE STAR K seleccionem un segon estel de comprovació (cercle violeta) 
VARIABLE V Seleccionem l'estel del trànsit (cercle groc) 
7º fem clic en START  i el procés comença automàticament per a totes les imatges del directori seleccionat.

 

Ens apareix una corba de llum de l'estel i ens genera un fitxer de text amb tota la informació necessària, que queda guardat en el directori de les imatges.

 

Reference One: 19h 04m 10.64s +36d 38m 40.28s Mag: 0.000
Reference Two: 19h 04m 22.24s +36d 41m 41.33s Mag: 0.000
Variable:      19h 04m 09.90s +36d 37m 56.82s Mag: 0.000
Flux Data for Light Curve Generation


             Date               Ref. C   Ref. K   Var. V            C-K C-V(meas)+ C Known
Julian Date    yyyy-mm-dd.ddddd Raw Mag. Raw Mag. Raw Mag. Differ.  Differential File
-------------- ---------------- ------- -------- --------  -------    -------------------
2453956.359016 2006 08 08.85902 -2.946  -3.230   -2.668    0.284     0.278
2453956.359583 2006 08 08.85958 -2.947  -3.224   -2.666    0.278     0.281
2453956.360146 2006 08 08.86015 -2.956  -3.228   -2.677    0.272     0.280
2453956.360718 2006 08 08.86072 -2.870  -3.154   -2.608    0.284     0.263
2453956.361296 2006 08 08.86130 -2.966  -3.247   -2.687    0.280     0.279
2453956.361863 2006 08 08.86186 -3.032  -3.309   -2.750    0.277     0.282
2453956.362442 2006 08 08.86244 -2.987  -3.270   -2.709    0.283     0.278
2453956.363009 2006 08 08.86301 -3.015  -3.299   -2.729    0.284     0.286
2453956.363590 2006 08 08.86359 -2.954  -3.236   -2.676    0.282     0.278
2453956.364165 2006 08 08.86416 -2.895  -3.182   -2.620    0.287     0.275
2453956.364741 2006 08 08.86474 -3.003  -3.294   -2.728    0.291     0.276
2453956.365319 2006 08 08.86532 -3.028  -3.305   -2.746    0.277     0.282
2453956.365911 2006 08 08.86591 -2.993  -3.270   -2.714    0.277     0.279
2453956.366493 2006 08 08.86649 -3.025  -3.310   -2.753    0.285     0.271
2453956.367071 2006 08 08.86707 -3.036  -3.319   -2.758    0.283     0.278
2453956.367648 2006 08 08.86765 -3.013  -3.286   -2.728    0.273     0.285
2453956.368225 2006 08 08.86822 -3.038  -3.320   -2.761    0.282     0.277
2453956.368805 2006 08 08.86880 -3.020  -3.298   -2.741    0.278     0.279
2453956.369387 2006 08 08.86939 -3.018  -3.298   -2.743    0.280     0.275
2453956.369967 2006 08 08.86997 -2.983  -3.269   -2.709    0.286     0.273
2453956.370548 2006 08 08.87055 -2.958  -3.236   -2.669    0.278     0.289
2453956.371125 2006 08 08.87113 -2.954  -3.231   -2.666    0.278     0.287
2453956.371702 2006 08 08.87170 -3.009  -3.293   -2.735    0.285     0.273
2453956.372280 2006 08 08.87228 -3.007  -3.293   -2.734    0.287     0.273
2453956.372858 2006 08 08.87286 -3.021  -3.297   -2.735    0.275     0.287
2453956.373438 2006 08 08.87344 -2.942  -3.225   -2.659    0.283     0.283
2453956.374019 2006 08 08.87402 -2.915  -3.198   -2.643    0.282     0.272
2453956.374601 2006 08 08.87460 -2.878  -3.167   -2.604    0.289     0.274
2453956.375178 2006 08 08.87518 -2.946  -3.221   -2.666    0.275     0.281
2453956.375755 2006 08 08.87575 -2.984  -3.252   -2.702    0.268     0.282
2453956.376338 2006 08 08.87634 -3.028  -3.300   -2.754    0.272     0.274
2453956.376920 2006 08 08.87692 -3.014  -3.301   -2.743    0.287     0.271
2453956.377502 2006 08 08.87750 -3.009  -3.307   -2.729    0.299     0.280
2453956.378079 2006 08 08.87808 -2.946  -3.246   -2.674    0.300     0.272
2453956.378657 2006 08 08.87866 -2.819  -3.086   -2.556    0.267     0.263 
2453956.379234 2006 08 08.87923 -2.994  -3.289   -2.717    0.295     0.277
2453956.379809 2006 08 08.87981 -2.997  -3.291   -2.722    0.294     0.275
2453956.380390 2006 08 08.88039 -2.994  -3.284   -2.722    0.290     0.272
2453956.380974 2006 08 08.88097 -3.002  -3.283   -2.721    0.281     0.280
2453956.381556 2006 08 08.88156 -3.009  -3.294   -2.734    0.284     0.275
2453956.382138 2006 08 08.88214 -3.007  -3.292   -2.728    0.285     0.280
2453956.382719 2006 08 08.88272 -2.980  -3.249   -2.704    0.268     0.277
2453956.383301 2006 08 08.88330 -3.004  -3.280   -2.725    0.276     0.279
2453956.383882 2006 08 08.88388 -2.963  -3.239   -2.687    0.276     0.276
2453956.384469 2006 08 08.88447 -2.970  -3.249   -2.693    0.278     0.278
2453956.385057 2006 08 08.88506 -2.980  -3.266   -2.698    0.286     0.282
2453956.385636 2006 08 08.88564 -3.013  -3.291   -2.733 0.279 0.279
2453956.386215 2006 08 08.88622 -3.002  -3.289   -2.720 0.287 0.282
2453956.386801 2006 08 08.88680 -3.024  -3.317   -2.757 0.293 0.267
2453956.387386 2006 08 08.88739 -3.029  -3.325   -2.756 0.297 0.273
2453956.387970 2006 08 08.88797 -3.020  -3.312   -2.733 0.292 0.286
2453956.388556 2006 08 08.88856 -3.014  -3.292   -2.734 0.277 0.280
2453956.389141 2006 08 08.88914 -3.023  -3.304   -2.746 0.282 0.277
2453956.389723 2006 08 08.88972 -3.012  -3.293   -2.739 0.281 0.272
2453956.390308 2006 08 08.89031 -3.001  -3.289   -2.726 0.289 0.274
2453956.390891 2006 08 08.89089 -3.019  -3.309   -2.733 0.290 0.286
2453956.391479 2006 08 08.89148 -3.003  -3.286   -2.718 0.283 0.284
2453956.392067 2006 08 08.89207 -2.982  -3.265   -2.706 0.283 0.277
2453956.392652 2006 08 08.89265 -2.970  -3.253   -2.694 0.283 0.276
2453956.393232 2006 08 08.89323 -3.040  -3.327   -2.745 0.287 0.295
2453956.393817 2006 08 08.89382 -3.024  -3.318   -2.754 0.293 0.271
2453956.394397 2006 08 08.89440 -3.027  -3.319   -2.746 0.291 0.282
2453956.394976 2006 08 08.89498 -3.011  -3.301   -2.735 0.291 0.276
2453956.395558 2006 08 08.89556 -3.023  -3.308   -2.734 0.285 0.289
2453956.396137 2006 08 08.89614 -2.961  -3.257   -2.682 0.296 0.279
2453956.396721 2006 08 08.89672 -3.024  -3.317   -2.732 0.293 0.292
2453956.397306 2006 08 08.89731 -2.996  -3.295   -2.706 0.300 0.290
2453956.397905 2006 08 08.89791 -3.037  -3.329   -2.741 0.292 0.296
2453956.398506 2006 08 08.89851 -3.044  -3.328   -2.757 0.284 0.287
2453956.399114 2006 08 08.89911 -3.030  -3.320   -2.736 0.290 0.294
2453956.399704 2006 08 08.89970 -3.042  -3.324   -2.746 0.282 0.296
2453956.400295 2006 08 08.90029 -3.057  -3.343   -2.7