Filtres Fotométrics OPTEC  Bessell  B V R I

 

B

V

R

I


 

Filtres fotómetrics   B V R I corregids tenin en conte la eficiencia cuántica de la CCD ST8-XME


 

Roda filtres SBIG CFW-9