PLUJA D'ESTRELLES FUGACES

Nom Màxim Periode alfa  Radiant Delta Radiant  Km/s THZ Progenitor
IMO
Cuadrántides 3 Gener 28 Desembre - 12 Gener 230º 49º 41 120 C/1490 Y1 (2003EH1)
QUA

Lirides 22 Abril 16-25 Abril 271º 39º 49 18 C/1861 G1 Tatcher LYR

Eta Acuarides 6 Maig 19 Abril - 28 Maig 338º -1º 66 50 1P/Halley
ETA

Delta Acuarides 30 Juliol 12 Juliol - 23 Agost 340º -16º 41 25 96P/Malchholz
SDA
Perseides 12 Agost 17 Juliol - 24 Agost 48º 58º 59 100 109P/Swift Tuttle
PER

Draconides 8 Octubre 6 - 10 Octubre 262º 54º 20 >20 21P/Giacobini Zinner
DRA

Orionides 18 Octubre 2 Octubre - 7 Novembre 95º 16º 66 20 1P/Halley
ORI

Leonides 17 Novembre 6 - 30 Novembre 152º 22º 71 15 55P/Tempel Tuttle
LEO
Gemínides 14 Desembre 4 - 17 Desembre 112º 33º 35 120 3200 Faeton
GEM

Ursides 22 Desembre 17 - 26 Desembre 217º 76º 33 10 8P/Tuttle
URS

Satel.lits STARLIK

Estrellas fugaces y meteoros  detectados por radio