Roda de filtres Moravian EFW-4L-7

Filtres Sloan (Astrodon)g'2  401/550
r'2  562/695
i'2   695/844

Convinació de filtres Sloan i la cámara CCD Moravian 09000 (Kaf-09000)
Convinació de filtres Rc V g' r' i'  i la cámara CCD Moravian 09000 (Kaf-09000)