Roda de filtres Moravian EFW-4L-7

Filtres Sloan (Astrodon)g'2  401/550
r'2  562/695
i'2   695/844Convinaci√≥ de filtres V Rc   g' r' i'  i la c√°mara CCD Moravian 09000 (Kaf-09000)

SLOAN%20g.png  SLOAN%20r.png SLOAN%20i.png
Astrodon%20V.png Astrodon%20R.png