Configuració dels dispositius  
ekos.png


    En Perfil indiquem un nom qualsevol, per a guardar la nostra configuració de l'equip. Primer haurem de triar entre mode Local o Remot

Triarem mode Local si el telescopi i CCD estan connectats directament a l'ordinador que usarem després per a controlar-lo tot.

Triarem Remot com en aquest exemple, si el telescopi i la CCD està connectada a un altre ordinador pròxim al telescopi, però el controlem tot des d'un altre ordinador remot. En aquest últim cas posarem la IP de l'ordinador local al qual està connectat l'equip. (veurem més endavant com treballar remotament)

En les pestanyes Muntura, CCD, Sistema de guiatge, filtre .... triarem els nostres dispositius.

Clicarem en Save  perquè es guardi la configuració.

Finalment clicarem en la icona perquè els dispositius es connectin.

start.png

    En la pestanya Options dels diversos dispositius que es connectin per port serie, com el telescopi i els enfocadors, haurem de verificar que el nom que apareix, es correspon amb el port sèrie del dispositiu a connectar. En Linux, el port sèrie no es diu COM 1 o COM 2, sinó que es diu ttyS0 o ttyS1, i si s'usen adaptadors USB - Sèrie, passen a dir-se ttyUSB0 , ttyUSB1 etc.


Els nous drivers Indi, inclouen ara, una funció d'escaneig de ports sèrie, que faran més fàcil aquesta tasca.


Driver Telescopi

   En aquesta finestra hem de posar el diàmetre, i la focal del nostre telescopi, això servirà perquè el programa pugui calcular de forma correcta el camp on apunta el nostre telescopi. Una vegada introduïdes les dades , recordem clicar en Desa perquè es guardin les dades.

driver%20telescopi.png

Driver CCD 

    En aquesta finestra convé activa el sistema WCS que permet que les coordenades del telescopi es guardin en la capçalera Fits de les imatges. És essencial per al correcte reconeixem de camp.

wcs.png


    Si la roda de filtres està integrada amb la CCD, aquest és el lloc per posar el nom dels filtres en l'ordre que tinguem col·locats.

filtres.png

Recordem-nos de clicar en Desa per desar els canvis.

driver-ccd.png


 Manera de treball remot


    És molt habitual disposar d'un ordinador a peu de telescopi, i un altre en una sala de control. Aquesta sala de control pot estar al costat i formar part de la mateixa xarxa local o pot estar molt allunyada i usar la xarxa d'internet per a connectar amb l'ordinador a peu de telescopi.


Ordinador a peu de telescopi.

    En l'ordinador situat a peu de telescopi (Local) ens connectarem en manera Local (Localhost), encara que en realitat no és necessari usar KStars per a fer això, ja que podem usar un senzill programa servidor d'Indi en comptes d'haver d'executar KStars com a simple servidor de dispositius indi. Podem usar un ordinador del més senzill en aquest cas o fins i tot una econòmica Rasbperry


El programa servidor es diu     i en obrir-ho ens apareix el següent menú on activem els dispositius necessaris

Amb Add driver ens apareix la llista de dispositius on seleccionem els que tenim. Després cliquem en Start per a iniciar el servidor de dispositius.
    Per a descarregar indistarter per a dispositius linux de 32 bits
https://sourceforge.net/projects/indistarter/files/indistarter-0.8.0/indistarter_0.8.0-57_i386.deb/download

    Per a descarregar indistarter per a dispositius linux de 64 bits
https://sourceforge.net/projects/indistarter/files/indistarter-0.8.0/indistarter_0.8.0-57_amd64.deb/download

    Per descarregar indistarter per Raspberrypi
https://sourceforge.net/projects/indistarter/files/indistarter-0.8.0/indistarter_0.8.0-57_armhf.deb/download

Ordinador de la sala de control

   En cas que l'ordinador de la sala de control i l'ordinador a peu de telescopi comparteixin xarxa, posarem la IP de l'ordinador a peu de telescopi, perquè KStars pugui usar els dispositius connectats a aquest ordinador 192.168.1.61 en aquest exemple.

En cas que l'ordinador de la sala de control aquest situat a gran distància de l'observatori podrem connectar-lo per internet coneixent la IP Publica del mateix (exemple 79.153.113.122)
En aquest cas devem mapejar el router perquè les peticions pel port 7624 es canalitzin a la IP de l'ordinador situat a peu de telescopi.

Recordem que típicament la Ip pública canvia cada vegada que el router es reinicia. Existeix un servei gratuït anomenat NOIP http://www.noip.com/ que permet tenir una IP pública FIXA (com qualsevol direcció d'internet ) a triar, per a solucionar aquest problema si nostra ip pública no és fixa.

Com per exemple: observatorio.sytes.net en aquest cas posaríem això mateix en la casella Host de KStars
start.png