Funcionament d'un observatori astronòmic, mitjançant programari GNU-LINUX Operable de forma local o remota (protocol Indilib i programa Kstars amb eina Ekos.)


    Primer de tot cal explicar que Kstars és un software lliure i gratuït que permet programar i controlar de forma remota i o presencial tots els dispositius necessaris per fer una observació astronòmica.  Es cuasi l'equivalent en Linux de disposar de CCDComander, MaximDL, Pinpoint, Elbrus,Focusmax. Tot en un sols programa.

    Kstars, ens permetrà fer de forma autònoma, l'adquisició d'imatges CCD astronòmiques, movem el telescopi sobre la posició del cel elegida, vigilants un correcte apuntat i recentrat a les coordenades especificades. L'enfocament automàtic de les imatges i el guiat també es produeixen de manera autònoma.

      Partim d'un ordinador amb el sistema operatiu Gnu-Linux instal·lat. Particularment recomano Linuxmint, Ubuntu o també Manjaro que són amb els que més he treballat.

    Linuxmint podem descarregar-ho des d'aquí: https://www.linuxmint.com i gravar-ho en un CD per a la seva posterior instal·lació en l'ordinador.


    Per als que no s'atreveixin a instal·lar un nou sistema operatiu en el seu ordinador, també és possible usar Linux dins d'una màquina virtual, corrent dins del nostre ordinador amb windows, encara que és menys recomanable. Fins i tot hi ha màquines virtuals ja guardades, amb tot instal·lat . http://www.indilib.org/download/virtual-machines.html

  1r Instal·lem el protocol INDI i Kstars.

   Disposem de molta més informació en anglès en la pàgina http://www.indilib.org
   Per sistema operatiu LinuxMint, Ubuntu 

    Des d'un terminal del sistema, teclegem el següent:


    sudo apt-add-repository  ppa:mutlaqja/ppa

    sudo apt-get update


    sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding


    Per sistema operatiu Arch, Manjaro, Antergos

    Des d'un terminal del sistema, teclegem el següent:

 

    sudo pacman -Syu

    sudo pacman -S --needed kstars breeze-icons yaourt binutils patch cmake make libraw libindi gpsd gcc

    yaourt -Sya --noconfirm libindi_3rdparty

   

   

   Amb els tres passos anteriors, tindrem instal·lat KStars juntament amb el protocol INDI que inclou els driver Linux per a la mayoria de telescopis (Celestron , Meade, EQMOD, SynScan, ..). i CCDS (Sbig, Fly, Moravian, Apogee, Starlight, QHY, QSI, ZWO, Nikon, Cànon,....) del mercat.2º Configurem KStars
3º Configurem Ekos

    Ekos és una part fonamental i nova de KStars que ens permetrà, controlar i programar tot el nostre equip, telescopi, CCD, enfocador , cúpula, estació meteorològica, i un llarg etc. d'accessoris. Per a obrir Ekos, cliquem el menú Tools de KStars i en el desplegable que apareix, cliquem sobre Ekos, o cliquem en la icona .

Ekos consta de 7 pestanyes o finestres, dedicades cadascuna, a una tasca específica.

Vegem primer breument cadascuna d'elles. (Clicant en el títol o sobre la icona, obrirem una nova pàgina del tutorial que servirà per a explicar tot el relacionat amb aquesta finestra en particular).

    La primera pestanya amb la icona ,  és el lloc on es configura el programa, perquè es connecti amb el nostre equip. Telescopi, CCD, enfocador, etc.

Configuració dels Dispositius ekos.png

Programació dels desplaçaments del telecopi "GOTOS"goto.png

 Programació de la captura d'imatges CCD ccd.png
Pàgina per a l'enfocamenfocus.png
Pàgina per reconeixement del camp i centrat.centrado.png 
Pàgina per al control de guiatguide.png
 Pàgina per al control del telescopi.
telescope.png