2 Configurem KStars
    Obrim KStars i la primera vegada, ens demana les coordenades del nostre observatori i també ens permet instal·lar catàlegs i dades extra, recomano instal·lar-los tots.


    Clicant en el 4 icona del menú superior amb forma de mapamundi ens apareix aquesta finestra per a configurar les coordenades del nostre observatori. Guardem els canvis clicant sobre la tecla +

lugar.png

  En el menú Arranjament, clicant en Configuri KStars ens apareix aquest menú de configuració. Recomano pujar la densitat d'estrelles al màxim.

catalogos.png

  En el mateix menú anterior, però clicant en Sistema solar, podrem configurar l'aparició de cometes i asteroides. Perquè s'actualitzin les òrbites dels cometes i asteroides, cliquem en el menú superior Data, i després Updates. (ULL de moment les posicions que facilita Kstars per als cometes no són correctes, estan treballant a solucionar aquest problema.)

cometas.png

  Clicant sobre el menú Aranjament i després Simbols del CDV podrem configurar el quadre que mostri la grandària del nostre xip CCD. Triem la pestanya Camera, posem la focal i la grandària del sensor en mm i cliquem Calcula el CDV, en Nom introduïm el nom que volem que aparegui per al nostre sensor. G4-9000 en aquest exemple.

Ull, una vegada creat el quadre de nostra CCD, i perquè es mostri ben orientat segons les coordenades equatorials, cal prémer sobre la barra espaiadora del teclat. Cada vegada que cliquem sobre la tecla espai, l'interior del marc canvia la seva orientació, d'horitzontal a equatorial.

fov.png

    Si volem introduir nous objectes com a supernoves o exoplanetes, etc. Cliquem en el menú Dades i se'ns obre un submenú on cliquem en Afegeix manualment un objete de cel profun. Tan sols haurem d'indicar-li un nom i posar les coordenades de l'objecte a introduir.
nuevos.png

    Finalment és molt útil una vegada introduït un objecte, centrar-lo i amb el botó dret, clicar sobre ell, marcant en el menú Etiquetes, això ens afegirà una etiqueta a l'objecte per a fer-ho mes visible.
flag.png