Pàgina d'enfocament

    En aquesta pestanya realitzarem totes les tasques relacionades amb l'enfocament .

Enfocador:
  Podrem enfocar manualment donant als botons Focus endins i  Focus enfora després de clicar cada vegada sobre el botó Captura.
Clicant sobre Captura  es faran preses consecutives de forma automàtica.


CCD i roda de filtres:

CCD:

  Simplement triem la CCD que usarem per a enfocar

Grup:
  Indiquem el tipus de binning 1x1 2x2 ....

AC:

    Triem la roda de filtres a usar

Filtre:
   Triem el filtre amb el qual volem enfocar

Efecte:
    Podem triar entre diversos efectes de visualització, contrast i o rotació del camp etc. (no sol ser necessari tocar res aqui)


Enfocament automatic :

      Clicant aquesta opció, el programa intentarà aconseguir un enfocament òptim després de la cerca del mínim valor HFR.Captura :
  Clicant aquesta opció, el programa realitza una presa on se selecciona una estrella per a l'enfocament.
recomano tenir marcades les 4 opcions de Arranjament (Seleccio automàtica de estrella, requadre, fotograma fosc,i supen el guiatge). Amb això aconseguirem que se seleccioni automaticament una estrella. Activant requadre, s'usarà només una porció del xip amb el que el procés és alguna cosa mes ràpid. També pot ser útil activar supen el guiatge per a no tenir interferències amb el guiat .

   Particularment estic usant actualment un enfocador Robofocus que em mou tot el mirall primari. Els millors resultats els obtinc posant el valor 2 en frames perquè es promedíe el resultat cada dues imatges. També he incremetat el temps d'exposició fins 3 segons. Encara que cal provar amb cada equip, el valor de Step adequat sol ser aquell que aconsegueixi una lleugera però apreciable diferència d'enfocament amb cada clic en Foco  endins o Enfoca . En el meu cas tinc una mida de  pas de 50 però no és estrany amb altres enfocadors haver de posar valors de 100 o fins i tot 200.

focus.png

En la nova versió de Kstars existeix una icona en forma d'embut que ens permet marcar cada filtre amb l'opció d'auto-enfoc, d'aquesta manera el programa inicia l'enfocament de forma automàtica quan detecta que s'a esta usant algun filtre en concret que tingui aquesta opció marcada.

enfoque-aut.png

Si disposem d'un enfocador Seletek podrem instal·lar-ho de la següent manera

sudo add-apt-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-armadillo-platypus