3 Configurem Ekos

    Ekos és una part fonamental i nova de KStars que ens permetrà, controlar i programar tot el nostre equip, telescopi, CCD, enfocador , cúpula, estació meteorològica, i un llarg etc. d'accessoris. Per a obrir Ekos, cliquem el menú Tools de KStars i en el desplegable que apareix, cliquem sobre Ekos, o cliquem en la icona .

Ekos consta de 7 pestanyes o finestres, dedicades cadascuna, a una tasca específica.

Vegem primer breument cadascuna d'elles. (Clicant en el títol o sobre la icona, obrirem una nova pàgina del tutorial que servirà per a explicar tot el relacionat amb aquesta finestra en particular).

    La primera pestanya amb la icona ,  és el lloc on es configura el programa, perquè es connecti amb el nostre equip. Telescopi, CCD, enfocador, etc.