Pàgina per a reconeixement del camp, i centrat.

  En aquesta pestanya es configura de manera gairebé automàtica el reconeixement de camp.

 
centrado.png Control del solucionador

Captura i soluciona
   Cliquem damunt d'aquest boton perquè s'iniciï manualment el reconeixement d'un camp CCD. El programa realitzés una imatge amb els parametres fixats en Solver Options i després intentarà reconèixer el camp.
Carrega i orienta
    Permet carregar una imatge guardada , de la qual reconeixerà el camp i mourà el telescopi fins a aquestes coordenades.

Atura

    Serveix per a interrompre el procés de reconeixement de camps

Acció del solucionador

Sincronitza

   Marcant aquesta opció se sincronitzarà el telescopi sobre les coordenades calculades de la imatge.

Orienta a l'objetiu

  Marcant aquesta opció es mourà el telescopi a les coordenades previstes en el goto després de calcular en error de les mateixes en la imatge.

Res

    Marcant aquesta opció no es farà cap acció després de calcular les coordenades de la imatge


 Opcions del solucionador

  Basicament indicarem el temps de exposicion i binning adequat per a reconèixer el camp. Tipicament valors de 10 i 30 segons solen ser mes que suficients combinats amb binning 1x1 2x2 o fins i tot 3x3.


Opcions

Aquesta opcio sol configurar-se automaticament si la resta de parametres introduït és correcte . Val la pena vigilar el Parametre L i H que han de ser lleugerament inferior i superior respectivamante al camp que abasta nostra CCD

Solucionador

Conectat

    Marquem aquesta opció sinó tenim instal·lat en el nostre disc dur el programa Astrometry.net. En aquest cas el programa pujarà la imatge a la web nova.astrometry.net i esperarà la resposta per a reconèixer el camp.

Desconectat

    Marcarem aquesta opció si tenim instal·lat el programa Astrometry.net en el nostre disc dur, juntament amb els catàlegs necessaris .Per a instal·lar Astrometry.net clicar en Astrometry.net

Remot

  Aquesta opció permet que la astrometría es faci en un ordinador remot, on tindrem instal·lat el programa Astrometry.net

Precisió

  Aquí indiquem la precisió amb la qual volem que es posicioni el telescopi. En el meu cas 40.

Posició

Aquí indiquem els temps de espera en fer la imatge despres de moure e telescopi. (En milisegons)