1  Instal·lem el protocol INDI i Kstars.
   Disposem de molta més informació en anglès en la pàgina http://www.indilib.org
   Per sistema operatiu LinuxMint, Ubuntu 

    Des d'un terminal del sistema, teclegem el següent:


    sudo apt-add-repository  ppa:mutlaqja/ppa

    sudo apt-get update


    sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding


    Per sistema operatiu Arch, Manjaro, Antergos

    Des d'un terminal del sistema, teclegem el següent:

 

    sudo pacman -Syu

    sudo pacman -S --needed kstars breeze-icons binutils patch cmake make libraw libindi gpsd gcc

    yaourt -Sya --noconfirm libindi_3rdparty

   

   

   Amb els tres passos anteriors, tindrem instal·lat KStars juntament amb el protocol INDI que inclou els driver Linux per a la mayoria de telescopis (Celestron , Meade, EQMOD, SynScan, ..). i CCDS (Sbig, Fly, Moravian, Apogee, Starlight, QHY, QSI, ZWO, Nikon, Cànon,....) del mercat.