Programació dels desplaçaments del telecopi "GOTOS"

    Per a cada objecte i desplaçament del telescopi, li haurem d'assignar una seqüència d'imatges que haurem fet prèviament en la pestanya CCD. Aquesta seqüència li indicarà al programa quantes imatges i amb quins filtres es realitzaran les preses, després de cadascun dels desplaçaments "Gotos" realitzats.

El meu consell és que quan tinguem clar quins objectes observarem durant la nit, abans de programar els diferents "GOTOS" en aquesta pantalla, anirem a la pestanya.
Programació d'imatges CCD. i creem totes les seqüències de presa d'imatges CCD per a cadascun dels objectes que capturarem durant la nit. Una vegada creats podrem ja venir a aquesta pantalla per a programar els diferents "Gotos" a realitzar.

goto.png

    En aquest exemple veiem una sessió de treball per a 5 objectes diferents. Vegem com es programa pas a pas.

Objectiu: 

    Indiquem el nom de l'Objecte OJ-287 en aquest exemple. Si és un objecte conegut, simplement posarem el seu nom clicant en la lupa i clicarem damunt del seu nom, la qual cosa posarà de forma automàtica les coordenades.

Si no és un objecte conegut, com en aquest cas, simplement introduirem manualment les coordenades.

Alternativament en FITS File podrem col·locar una imatge, en aquest cas el programa analitzarà la imatge i calcularà les seves coordenades i posteriorment dirigirà el telescopi cap a aquesta posició.
Seqüencia:

   Indicarem la ruta amb el Script que vulguem que s'apliqui a aquest objecte. Aquest script conté informació de nombre de preses que es realitzaran per a aquest objecte en concret i veurem com crear-lo mes endavant, En la pestanya  Programació d'imatges CCD.

Prioritat:

   Marquem la prioritat que li donarem a cada objecte , en aquest cas 1. Posarem  1 per al primer objecte programat 2 per al segon, etc.

Perfil:

  Simplement deixem marcat la configuració d'equip que usarem, típicament Default.

Passos:

    Aquí marquem les opcions Segueix, Enfocament. Alinea, Guia, si volem que per a cada objecte, es mogui el telescopi, enfoqui, reconegui el camp i realineï, i per últim activi el guiat respectivament. Tot es farà de forma automàtica després de realitzar-se el "Goto" a cada objecte programat.

    Si tenim desmarcada l'opció Enfocament, però en el programa d'enfocament tenim marcada l'opció d'enfocament automàtic per a un filtre concret. El focus es realitzarà només per als filtres marcats amb enfocament automàtic.
    Típicament si està marcat les icones: Segueix, Enfocament, Alinea, Guia. Es procedirà per l'ordre lògic de, moure el telescopi, després enfocar, després resoldre el camp, i realinear, i per últim s'activarà el guiat, per a posteriorment iniciar-se les captures d'imatges.


    Si hem desmarcat la icona Enfocament. Es procedirà per l'ordre lògic de moure el telescopi, després resoldre el camp i realinear i per últim s'activarà el guiat, una vegada comenci a guiar, s'enfocarà automàticament si el filtre està marcat amb aquesta opció (el veurem més endavant), per a posteriorment iniciar-se les captures d'imatges.


Condicions d'inici de la tasca:
    Primer triem entre les 3 opcions possibles

Tan aviat com sigui posible
   Amb aquesta opció el "Goto" a l'objecte es realitzarà tan aviat com sigui possible, complint les condicions marcades en condicions d'inici de la tasca (les veurem després, altura sobre l'horitzó, crepuscle. ... Etc.)


Desplaçament de la culminacio
    Amb aquesta opció la tasca "GOTO" comença quan l'objecte li falta una hora (per defecte) abans de la seva passada pel meridià.

Encès
    Aquesta opció serveix per a iniciar els "Gotos" a una hora prefixada.


Resstricions de la tasca:
    Condicions a complir abans d'iniciar-se el "Goto", marcarem aquelles que vulguem que es tinguin en compte.

Alt

    Altura sobre l'horitzó a la qual ha d'estar l'objecte

Lluna

   Distància a la Lluna a la qual ha d'estar l'objecte

Crepuscle

    Marcant aquesta opció, el programa espera que el cel sigui prou fosc per a començar a treballar.

Meteorologia

    Marquem aquesta opció perquè la nostra estació meteorològica pugui impedir-nos començar a treballar si les condicions són adverses.

Condicions de complecio de la tasca:

Complecio de la sequencia

    Marquem aquesta opció si volem, que una vegada acabat el nombre d'imatges programades es completi la tasca, esperant que es compleixin les condicions per a la pròxima tasca.

Repeteix

    Marquem aquesta opció si volem que una vegada acabat el nombre d'imatges programades, aquestes es repeteixin de nou, mentre s'espera que es compleixin les condicions per a la pròxima tasca.

Repeteix  fins que finalitzi


Repeteix  fins

    Marquem aquesta opció si volem que una vegada acabat el nombre d'imatges programades, aquestes es repeteixin de nou fins que es compleixi l'hora final programada.   

+
    Una vegada seleccionades totes les opcions anteriors, cliquem sobre el botó superior + perquè el nom de l'objecte aparegui en la taula de la dreta. Una vegada aparegut el primer objecte en la taula, podrem programar nous objectes repetint els passos des del número 1r
   Una vegada programades totes les tasques, procedirem a guardar-les amb el botó save Podem, repescar-les des de la icona de la carpeta . La vareta màgica ens servirà per a comprovar que tot el procés, ha estat correctament programat.


Procediment d´inici de l'observatori:

   Aquí seleccionem els procediments que han de posar-se en marxa, en iniciar la sessió els marcarem al costat de la primera rutina que programem.

Desaparca cúpula

    Marcar-ho per a desaparcar la cúpula.

Desaparca montura

    Marcar-ho per a desaparcar la muntura del telescopi.   

Treu la tapa
    Marcar-ho per a destapar el telescopi.

Procediment de tancament de l'observatori:

    Aquí, seleccionem els procediments que han de posar-se en marxa, en acabar la sessió. Hem de seleccionar-los en l'última rutina que programem.

 CCD calent

     Marcar-ho per a desactivar el refredament del CCD.   

Tapa

    Marcar-ho  per a  tapar el telescopi.

Aparca la montura

    Marcar-ho per aparcar la montura.

Aparca la cúpula

    Marcar-ho per aparcar la cúpula.
 

  Per a iniciar el procés tan sols n'hi ha prou amb donar-li al botó Play
situat sota la taula de programació.

Com generar un mosaic

1º      Per a generar un mosaic, el primer que farem és anar-nos a la pestanya Programació d'imatges CCD, per a decidir quantes preses i quin temps d'exposició volem per a cada tessel·la del mosaic.


Salvarem el script, MOSAIC-M31.esq per exemple
    2º En la pestanya  Programació de deslaçamets del telescopi "GOTOS", en target, triem l'objecte, per al qual volem fer el mosaic, en aquest cas M31, i el busquem amb la lupa perquè apareguin les seves coordenades automàticament. En Sequence, triem el Script CCD generat en el pas anterior MOSAIC-M31.esq
En realitat aquest script és només temporal, no és el que el programa usarà, però serveix com a exemple al programa per a generar tots els scripts necessaris per a cadascuna de les tessel·les del mosaic a capturar.

    3º Cliquem en la icona cuadradet  3r Cliquem en el quadradet al costat de la vareta màgica i ens apareix aquest nou menú, on introduïm la focal del telescopi, els píxels de la CCD i la grandària dels mateixos i la rotació que volem donar-li al mosaic

4t Cliquem en update i els paràmetres FOV és actualitzaran, en aquest moment decidim la grandària del mosaic, en aquest cas 4x4 i l'encavalcament en aquest cas 5% (recomano una mica més entre el 10 i el 15)

5è Cliquem de nou en update i ens apareixerà el gràfic amb la imatge i les tessel·les.

Si tot ens sembla correcte, cliquem en Create Jobs però just abans en Directory li diem on volem que ens generi els scripts.


  Una vegada generats, ens apareixen en les pestanyes. Tots els scripts per als diferents "gotos" que es realitzaran.    També es generen automàticament tots els scripts CCD que el programa necessitarà per a cada tessel·la.
Podem obrir un per a verificar que coincideix amb el que havíem fet d'exemple.


6è Per a posar-ho en marxa, tan sols tornarem a la pantalla
i clicarem sobre el triangulet play