Astrometría amb Astrométrica
    Hem d'obtenir les imatges CCD amb el programari propi de la nostra càmera, per a posteriorment obrir-les amb Astrometrica. (Aquest fabulós programa es pot descarregar d'http://www.astrometrica.at/)
És fonamental posar l'ordinador en hora amb una precisió d'un segon, a fi que el temps en les preses CCD quedi ben comptabilitzat. Amb l'ajuda de programes com Sky map, Guide , The Sky, o simplement unes efemèrides obtingudes de qualsevol publicació, apuntem el telescopi cap al camp on hauria d'estar l'asteroide o cometa a mesurar.

    Obtindrem diverses exposicions d'aquest camp, de manera que puguem comparar unes amb altres per a verificar si alguna cosa es mou en aquestes imatges, sobre la zona aproximada on hauria d'estar el cometa. És imprescindible apreciar el moviment del cometa sobre el fons de cel, per a assegurar-se que realment estem mesurant un cometa o asteroide, a més la relació senyal soroll de l'objecte a mesurar, ha de ser prou alta, per a evitar confusions amb el soroll de fons.

CONFIGURACIÓ de ASTROMETRICA

    Hem de configurar astromètrica amb els paràmetres de nostra CCD ,telescopi i catàlegs a usar:

    Exemple i explicació de la configuració:

 

PROCEDIMENT CLÀSSIC

    Primer carreguem una o diverses imatges en el programa fent clic en la icona blava marcada.

   Després fem clic en la icona verda en forma de cercle, i ens apareix un menú en el qual col·locarem el nom del cometa o asteroide, o en defecte d'això la posició del centre de coordenades de la imatge, o sigui, on apunta el telescopi (alguns programes com Ccdsoft guarden directament les coordenades en la capçalera Fits , no sent necessari introduir-les a mà. ) cliquem OK

   Ens apareix un quadre, amb les estrelles utilitzades per a l'astrometria i la fotometria, les estrelles marcades amb cercles verds, són aquelles que el programa ha pogut identificar amb el catàleg triat en l'arxiu de configuració, i en les quals la seva posició coincideix amb un error inferior a l'indicat.
Hem de fixar-nos que els valors d'error Dra. i dDe estiguin per sota del segon d'arc, en cas contrari haurem de desestimar la presa,

   Tan sols ens queda fer clic sobre el cometa, o si no sabem exactament on es troba podem fer clic en menú TOOLS -Known Object Overlay i ens apareixerà un quadradet on hauria d'estar el cometa. Perquè aquesta opció funcioni correctament hem de tenir actualitzat el fitxer MPCorb i Comet.dat (actualitzables des del menú Internet Download MPCorb).

    Aquesta opció és sols, una ajuda, res més, perquè hem de tenir clar que no sempre ens apareixerà el cometa en el centre del quadradet, o en el pitjor dels casos, la qual cosa el quadradet marcarà no serà un cometa, sinó una estrella o simplement soroll, una vegada més, apreciar el moviment de l'objecte en diverses imatges, és l'única garantia que estem obrant correctament.
Neteja Ressalta les paraules desconegudes

    Una vegada clicat sobre el cometa o asteroide, ens apareixerà una imatge detallada del mateix per a cerciorar-nos que el programa ha seleccionat bé el centroide, després cliquem en 1º i ens apareix una llista de possibles objectes en aquesta zona, clic en 2º seleccionem l'objecte desitjat, clic en 3º OK i després 4º acceptar.


 

   Finalment obtenim el report i amb l'observació que podrem enviar al MPC,  (per a veure-ho farem clic en File- View MPC Report File)
 


 

TRACK-STACK

    Existeix un altre procediment anomenat TRACK-STACK que permet sumar diverses imatges però amb la peculiaritat, que aquestes se sumen sobre la posició del cometa.  Això permet poder realitzar astrometria d'objectes que per la seva feblesa no apareixen en una sola presa d'exposició prolongada, però si apareixen en una suma de diverses exposicions. També és molt útil per a poder capturar objectes, que per la seva rapidesa de desplaçament, no permeten un temps d'exposició prolongat.