ASTROMETRÍA DE COMETES I ASTEROIDES 


Exemples pràctics: 
 

ASTROMÉTRICA (És el programa mes usat, també el mes potent i fàcil d'usar) 


Video Astrometrica + FOCAS
 

CCDSOFT i THE SKY
 
 
ASTROART 


Una mica d'Història

    L'astrometría és una disciplina científica molt antiga, tant com la mateixa astronomia. La seva finalitat consisteix a conèixer la posició en el cel d'un astre, en un moment determinat i amb la precisió més gran possible. Aquesta disciplina ha anat guanyant precisió al llarg dels segles, a mesura que l'avanç de la tècnica ho ha fet possible. En la prehistòria es van servir d'alineaments de roques o pals per poder efectuar els primers mesuraments sobre la posició del sol, la lluna i els planetes, encara que la precisió deixava molt a desitjar, les dades van ser prou precisos per poder confeccionar primers els primers calendaris, imprescindibles per al desenvolupament de l'agricultura. Ja en època històrica gràcies a l'astrolabi, el grau de precisió va augmentar d'una forma considerable. Com la seva precisió augmentava amb la grandària d'aquests, es van arribar a construir alguns amb cercles graduats de diversos metres de diàmetre, un instrument d'aquestes característiques va possibilitar que Tycho Brahe aconseguís les observacions astrométriques més precises de la seva època del planeta Mart (entorn d'1 minut d'arc d'error) i gràcies a la precisió d'aquestes mesures astrométriques del planeta Mart, Johannes  Kepler va poder determinar que solament una òrbita el·líptica i al voltant del sol quadrava bé amb les observacions de Brahe, i posteriorment enunciar les tres lleis de Kepler.
El següent salt va ser sens dubte la invenció del telescopi, la qual cosa provoco un altre espectacular augment en la precisió de les observacions, després la fotografia química i posteriorment la revolució de les càmeres CCD que han servit per popularitzar aquesta disciplina entre els astrònoms aficionats.


Com es realitza 

     Prèviament és imprescindible tenir clar que hem estat capaços de capturar l'objecte a mesurar, i que som capaços d'advertir el seu moviment respecte als estels de fons.
Necessitarem una presa de la zona del cel que contingui l'astre a mesurar i el màxim d'estels possibles, hem de saber que moment exacte es va fer la presa, i posteriorment amb l'ajuda d'un bon catàleg estel·lar identificarem quins estels apareixen en la imatge, que puguem correlacionar amb el catàleg, d'aquesta manera podrem saber en quines coordenades es troba l'astre, respecte a aquests estels de referència (de les quals coneixem les seves coordenades exactes gràcies al catàleg).
    Per poder determinar la posició de l'objecte a estudiar prendrem com a referència les distàncies angulars entre l'astre i els estels de referència de la imatge podent determinar així les coordenades d'aquest objecte per al moment que es va efectuar la presa d'imatge. Disposarem doncs de l'astrometría d'aquest objecte.
Repetint aquest procés, al cap d'un període de temps,d'hores, dies i mesos, anirem obtenint les posicions d'aquest astre en el cel, que ens serviran per poder calcular l'òrbita .
    A mesura que obtinguem més mesurades serà més fàcil calcular una solució orbital per a aquest objecte que sigui consistent amb les nostres observacions.


Perquè serveix 

    L'astrometría aplicada a l'observació d'estels i asteroides ens permet conèixer la posició exacta d'aquests, en un moment determinat i d'aquesta manera poder calcular les seves efemèrides, i fins i tot calcular els paràmetres orbitals .
Actualment el *Minor *Planet *Center (organisme depenent de la *IAU) és l'encarregat de recollir la *astrometría que manen els observatoris astronòmics reconeguts (observatoris amb codi *MPC) per poder determinar o actualitzar les òrbites dels diferents objectes que *orbitan en el sistema solar, ja siguin estels, asteroides o *Neos,( objectes propers a la terra ) .La funció d'aquest organisme és tenir controlats tots aquests astres, a fi de conèixer amb suficient precisió les seves òrbites amb l'objectiu d'avaluar la seva perillositat, o simplement per no tornar-los a perdre en el futur.
    La finalitat d'aquesta explicació, és la d'ensenyar el mètode adequat per poder realitzar astrometría d'un asteroide o estel, amb la suficient precisió per a sol·licitar un codi d'observatori MPC, el qual una vegada obtingut ens acreditarà a poder enviar les nostres mesures al Minor Planet Center. Aquestes mesures han de ser enviades en un format especial, anomenat Format MPC (les nostres mesures no seran preses en compte si són enviades en qualsevol altre format o si contenen errors).
    Hem de tenir en compte que el MPC exigeix mesures amb una precisió que no superi el segon d'arc d'error.


Requisits bàsics 

  (elecció d'instrumental)
_ Rellotge amb l'hora UTC amb precisió d'un segon, existeixen models que se sincronitzen per radi per romandre sempre al segon. També és possible posar a hora el rellotge de l'ordinador a través d'internet.
- Telescopi amb seguiment capaç d'obtenir imatges CCD d'alguns minuts d'exposició. És molt útil disposar de encoders, sistemes *Go *To, etc., per localitzar objectes
- Ubicació del telescopi fixa. Totes les observacions han d'estar realitzades des de la mateixa ubicació (requisit del MPC)
- Posada en estació precisa
- És molt còmode, encara que no imprescindible, poder treballar amb telescopis comandats per ordinador.
- Càmera CCD que permeti exposicions de diversos minuts (avui dia és fàcil aconseguir magnituds 17- 18 amb una CCD normaleta i un cel mediocre)
- Programes informàtics que ens mostrin on estan els asteroides o estels. Per exemple: The Sky, Giude, Sky Map, etc.
- Programes informàtics per manejar la *CCD : *Ccdsoft, *Astroart, *Maxim-DL
- Programes de astrometría : Astrometrica ,FOQUES, Ccdsoft, Astroart, Iris, Charon, Canopus
- Catàlegs estel·lars. Exemple: GSC, USNO, UCAC, CMC15
- Hem de disposar de connexió a internet per enviar les nostres mesures al MPC, encara que no fa falta que sigui en el mateix observatori.
    El MPC exigeix mesures amb una precisió d'almenys un segon d'arc, és per això que haurem d'adequar la focal del nostre telescopi segons la grandària dels pixels de la ccd que tinguem. El recomanable és treballar a una resolució entre 2 i 3 segons d'arc per píxel, la qual cosa ens permetrà, en la practica, obtenir precisions de l'ordre una desena d'aquest valor de la grandària angular del píxel.
Formula RESOLUCIÓ = (PÍXEL grandària en micres / DISTANCIA FOCAL en mil·límetres) x 206.265
Exemples:
Càmera *CCD *MX916 Grandària píxel 11.6 micres treballant a 1200mm de focal dóna una resolució de 1.99 segons d'arc per píxel
Càmera *ST9 Grandària píxel 20 micres treballant a 2000 mm focal dóna una resolució de 2.06 segons d'arc per píxel
    La precisió superior a la grandària del píxel es deu al fet que un estel ben mostrejat ocupa diversos pixels, amb el que podem trobar el centroide d'aquest estel amb major precisió que si aquest ocupés un sol píxel.

    Imaginem una porció de xip de 7 per 7 *pixels, en el qual ens apareix una imatge d'un estel amb una grandària d'uns 10 segons d'arc. Com estem treballant a 2 segons d'arc per píxel, l'estel abastés aproximadament un diàmetre de 5 *pixels omplint una àrea d'uns 20 *pixels. Podríem optar per agafar el píxel més il·luminat (200), com el centre de l'estel, però en aquest cas la precisió serà tan sols de mig píxel, o sigui 1 segon d'arc aproximadament. Però existeix un mètode millor que aprofita tota la informació continguda en els 19 *pixels restants , mitjançant una funció gaussiana (els programes de *astrometría ja ho tenen en compte) que permet determinar la posició del màxim d'intensitat de l'estel amb una precisió de l'ordre d'una desena part d'un píxel (0.2 segons d'arc en aquest exemple).


 
10 10 12 24 25 20 15
11 22 25 40 33 22 18
13 24 88 160 100 40 23
16 38 98 200 140 60 26
13 26 70 103 83 50 30
12 14 22 34 23 21 17
8 10 12 12 12 13 13
 

Procediment bàsic 


1 Col·locarem el rellotge de l'ordinador a l'hora *UTC amb una precisió d'un segon
2 Per poder fer *astrometría necessitarem obtenir diverses preses *CCD de l'asteroide o estel en qüestió fins que apreciem que aquest es mou respecte a els estels fixos , així estarem segurs que l'objecte és un asteroide o un cometa (programes amb funció *blinking)
3 Mitjançant el Programari adequat compararem les imatges obtingudes amb un catàleg de la mateixa zona de cel, de manera que puguem fer coincidir (manualment o automàticament els estels de la *CCD amb els estels del catàleg),. de manera que puguem conèixer les coordenades en *HR i declinació de la majoria d'estels del camp
4 Amb el programari adequat calcularem les coordenades de l'asteroide pel que fa als estels prèviament catalogats
5 Manualment o automàticament obtindrem una línia amb la *astrometría de l'asteroide en el format *MPC adequat.
ENLLAÇOS: 

PER QUÉ I COM ENTRAR EN EL MON DE LA ASTROMETRÍA Y FOTOMETRÍA (per Josep LLuis Salto)

IAU: Minor Planet Center
És un organisme internacional, reconegut per la *IAU, encarregat de recopilar les mesures *astrométricas d'estels i asteroides i d'efectuar els càlculs, efemèrides, etc. , d'aquests objectes, i és l'únic que atorga el nombre d'observatori que ens autoritzés a enviar-li mesures *astrométricas. 

Recent MPECs
Són butlletins electrònics en els quals es mostren mesures astrométriques d'Estels, Asteroides, Neos, etc..., editats pel Minor Planet Center. 

The NEO Confirmation Page
Pàgina on apareixen *neos i recentment descoberts i que necessiten confirmació

Minor Planet & Comet Ephemeris Service
En aquesta pàgina podrem conèixer les efemèrides de qualsevol cometa o asterodie 

Orbital Elements: Observable Unusual Minor Planets
Pàgina on descarregar els paràmetres orbitals de *NEOS, per a la majoria de programes (*Guide *Symap *TheSky.....) 

Orbital Elements: Comets
Pàgina on descarregar els paràmetres orbitals de cometes per a la majoria de programes (*Guide *Symap *TheSky.....)

Dates Of Last Observation Of Comets
Pàgina amb les últimes observacions de cometes.