Corbes fotomètriques pel càlcul de períodes de rotació d'asteroides.

24 Themis695 Bella
28563

Com realitzar corbes fotomètriques amb  Fotofif

Com realitzar corbes fotométriques amb CCDSODFT

Càlcul de períodes amb  AVE ( Rafael Barberá del GEA)

Raoul Behrend Observatori de Genève pàgina web de periodes de rotació d'asteroides

goBack.gif